Linux config

We zijn ondertussen een week verder. Deze week heb ik mij bezig gehouden met de configuratie van de Linux server van het bedrijf. Het betreft een Debian 6.0(Squeeze) installatie die draait op een 64bit Atom processor.

Een aantal zaken die moeten geinstalleerd worden :

– Git server (version control)

– Alfresco (document management)

– Tomcat (webserver die java code draait, nodig voor Alfresco)

– Drupal (web CMS)

– Drush (Command line client voor drupal, install modules ,backup files ,run cron, etc..)

De Alom gekende webserver Apache is reeds beschikbaar.

Ik ben begonnen met de configuratie van Apache en php. (http://portalbuilders.pro/PBblog/installing-drupal-version-7-on-linuxapachemysqlphp/)

max_execution_time heb ik verhoogt van 30 naar 60.

memory_limit stond op 128mb maar heb ik op 256 gezet om meer speling te hebben, zodat ik me geen zorgen hoef te maken zelf met een uitgebreide drupal + modules installatie.
Error reporting stond op E_all & E_Deprecated , voor het developen heb je best een zo streng mogelijk reporting setting dus deze staat nu op strict.

Daarna heb ik de locale DNS server aangepast (bind9 onder linux). Met records doc.steerableinstruments.com en drupal.steerableinstruments.com voor respectievelijk de document manager Alfresco en de testomgeving voor de website. Het doc record heb ik ook aangemaakt op de dns provider GoDaddy maar de drupal installatie dus nog niet aangezien deze enkel voor locale testdoeleinden is bedoeld.

Voor de Drupal installatie heb ik het Commerce Kickstart in de /var/www folder gedownload en unpacked. Daarna mysql db aangemaakt en de Drupal setup gestart.
Voor de installatie waren er nog enkele problemen.

– De php curl library was vereist (apt-get install php5-curl)
– Drupal had schrijfrechten nodig op cd /var/www/drupal/sites (chmod 7777 -R default)
– Settings.php aanpassen met db login informatie.

Deze installatie ben ik echter niet van plan te gebruiken maar het staat alvast klaar voor wanneer de site af is.

Daarna heb ik de git server geïnstalleerd met behulp van deze link : https://drupal.org/node/803746. Omdat ik de enige developer ben voor dit project heb ik mijn code lokaal en mijn versioning op de server gebeurt op een bare repository.

De alfresco installatie was de lastigste. Ben begonnen met het installeren van de nodige libraries.

apt-get install libice6 libsm6 libxt6 libxrender1 libfontconfig1
apt-get install libgif4 libjpeg62 libpng12-0 libstdc++5 libxinerama1

Daarna het installeren en setten van de poorten.
wget http://dl.alfresco.com/release/community/build-04480/alfresco-community-4.2.b-installer-linux-x64.bin
chmod +x alfresco-community-4.2.b-installer-linux-x64.bin
./alfresco-community-4.2.b-installer-linux-x64.bin

Database port
Tomcat server poort
Tomcat shutdown poort
Tomcar ssl
Tomcat AJP
Alfresco ftp

De server draait dus Apache maar Alfresco heeft de Tomcat server nodig om te functioneren. Daarom is het nodig een link aan te maken. Dit doe je door de mod_jk connector te installeren. apt-get install libapache2-mod-jk
En een worker file aan te maken in de tomcat directory:
Workers.properties
worker.list=tomcat
worker.tomcat.port=8009
worker.tomcat.host=localhost
worker.tomcat.type=ajp13
worker.tomcat.lbfactor=1

Verwijs hiernaar in de apache config:
/etc/apache2/conf.d , naam JkWorkerFile met volgende lijn in :
JkWorkersFile /opt/alfresco/tomcat/conf/workers.properties

Het laatste dat nog moet gebeuren is het aanpassen van de virtualhosts in Apache.

<VirtualHost *:80>
ServerName doc.steerableinstruments.com
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/(.*) doc.steerableinstruments.com [R=301,L]
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ServerName doc.steerableinstruments.com
JkMount /* tomcat
SSLEngine on
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/certificate.pem
SSLCertificateFile /etc/ssl/private/certificate.crt
SSLCACertificateFile /etc/ssl/private/authority.crt
SetEnvIf User-Agent “.*MSIE.*” nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
</VirtualHost>

Na de installatie komen gebruikers terecht op de Tomcat server landing page als ze doc.steerableinstruments.com bezoeken. Ik heb daarom een redirect naar doc.steerableinstruments.com/share gemaakt.
In Tomcat cd/opt/alfresco-4.2b/tomcat/webapps/ROOT/index.jsp
Pas deze file aan door ergens vanboven :
<% response.sendRedirect(“/share/index.jsp”); %>
Toe te voegen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s